1. Reserveren
  De reservering is bindend. Uiterlijk 1 dag na reservering ontvangt u een e-mail met daarin alle details met betrekking tot de betaling.
 2. Reserveringskosten
  De prijzen van de woningen zijn inclusief reserveringskosten.
 3. Prijzen
  De prijzen op onze website www.sognolestate.nl worden zo goed mogelijk bijgehouden. We behouden ons echter het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij reservering wordt u de juiste prijs medegedeeld. De in de bevestigingsmail vermelde prijs is bindend.
 4. Tarieven
  De normaal vermelde tarieven zijn weektarieven geldend van zaterdag t/m zaterdag. De check-in en check-out tijden zullen wij mededelen in het bevestigingsformulier.
 5. Betaling
  Bij reservering wordt u 30% van het totaalbedrag (dit totaalbedrag is inclusief de borg) in rekening gebracht. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 1 week na de reservering. De betaling van het restant van het totaalbedrag moet uiterlijk 2 maanden voor uw aankomst voldaan zijn. U ontvangt een herinneringsmail voor deze tweede betaling. Bij reservering binnen 2 maanden voor aanvang van uw verblijf moet het gehele bedrag ineens betaald worden. Bij niet tijdige of onvolledige betaling wordt de reservering zonder aankondiging geannuleerd. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. Na ontvangst van de gehele betaling wordt een document met informatie met betrekking tot de gehuurde trullo verstuurd per e-mail. (Uiteraard kan er op verzoek altijd eerder informatie worden verstrekt).
 6. Borg
  Per woning wordt 300 euro borg gevraagd. Deze borg wordt betaald bij boeking en zal duidelijk op de factuur benoemd worden. Aan het einde van de verhuurperiode zal, nadat de woning is gecontroleerd, de betaalde borg binnen twee weken teruggestort worden op uw rekening. Eventuele aantoonbare schade wordt in mindering gebracht op de borg.
 7. Annulering
  Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
  – Annulering binnen 7 dagen kan geheel kosteloos
  – Bij annulering vanaf de 8ste dag van reservering tot 2 maanden voor aankomstdatum bent u 30% van het factuurbedrag verschuldigd.
  – Bij annulering binnen 2 maanden voor uw aankomstdatum, bent u het gehele factuurbedrag verschuldigd.
  – Annuleringen dienen telefonisch (0031 6 28 40 26 44) doorgegeven te worden en gelijktijdig schriftelijk per mail (michelle@sognolestate.nl) te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zenden wij u een annuleringsbevestiging/nota.
  – Aanvullend op bovenvermelde annuleringsregels geldt altijd, wanneer er binnen 2 maanden voor aankomstdatum wordt geannuleerd, dient het gehele bedrag te worden voldaan.
  – Indien wij door enige omstandigheid genoodzaakt zijn tot annulering van de reeds gereserveerde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. Hierna zal onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag teruggestort worden.We adviseren u om te allen tijde een annuleringsverzekering af te sluiten.
 8. Water, gas, elektra, zwembad, linnengoed en schoonmaak
  Er worden servicekosten in rekening gebracht, voor bedlinnen, handdoeken, zwembad, stroomverbruik en schoonmaak. Deze staan duidelijk bij de woningen vermeld en dienen bij aankomst direct contant aan de gastheer voldaan te worden.
 9. Aankomst en vertrek
  Bij beide vakantiewoningen geldt een aankomst tussen 16:00 uur en 19:00 uur en een vertrektijd voor 10:00 uur. De beheerder is aanwezig om u op te vangen. Het is van groot belang dat afwijkende aankomsttijden ruim voor de aankomstdatum worden doorgegeven. Aan afwijkende tijden zijn kosten verbonden.
 10. Aansprakelijkheid
  We dragen geen aansprakelijkheid voor:
  – Enige vorm van schade aan of verlies en diefstal van goederen tijdens uw vakantie in een van onze woningen of in de omgeving daarvan
  – Het defect raken van apparatuur in de gehuurde woning of de omgeving daarvan. Het niet functioneren van de watervoorziening, uitvallen van stroom of wifi.
  – Eventuele overlast veroorzaakt door agrariërs in de omgeving van de vakantiewoning.
 11. Klachten
  Indien uw er iets tijdens uw verblijf niet in orde is, of niet zoals afgesproken, dan verzoeken we u met klem om direct, nog tijdens uw verblijf, contact met ons op te nemen. We zullen er alles aan doen om problemen op te lossen. Kort voor vertrek of na het verblijf kan de huurder niet meer reclameren.